NĚMECKO – mládí vpřed

Na zájezdech zpravidla potkáte německé důchodce, mladí totiž zůstávají doma. Německo jim nabízí dokonalý mix kultury, zábavy ve městech, výletů do přírody i sportovních aktivit. Přijeďte se přesvědčit

CO NÁM LEŽÍ PŘÍMO u nosu, často neznáme cháváme na později, až na to bude čas. A ta slouží zpravidla jen jako dopravní tepna dál na sever a při míjení hnědých cedulí označ mává místa a pamětihodnosti si říkáme, že kdy musíme zastavit. Tato spolková země rr lákadel, že by je jeden neobešel za rok a p dou ano, mohl by poté začít hned od začat kulturní program by se proměnil. IDEÁLNÍM ZPŮSOBEM poznání je vyjet d na semestr či dva na výměnný studijní pob ko se ke studentům chová velmi vstřícně a r podpory, výhod a slev vám umožní poznat j a historii až na dřeň s minimem finančních Poptejte se na své univerzitě na program Ere způsoby. Turisty okouzlí perfektní servis, dol spolehlivé dopravní spojení, čisté ubytovár tegorií a jazyková vybavenost – domluvíte s anglicky i francouzsky

ZA PAMÁTKÁMI

Ač bylo Německo během druhé světové války téměř srov­náno se zemí, stále nabízí množství unikátních památek. Dvoutisíciletou historii oblasti můžete obdivovat na 37 místech zapsaných na seznam UNESCO. Zahrnují velko­lepé pomníky lidské činnosti, historické jádra měst (Bam-berg, Quedlinburg) i přírodní úkazy (Wadden See). V jed­né zemi navštívíte všechny stavební slohy – římskou éru v Trevíru a v Cáchách (katedrálu zbudoval římský císař v roce 786 a v letech 936 až 1531 sloužila ke korunova­ci 30 německých králů), románskou katedrálu Sv. Marie a kostel Sv. Michaela v Hildesheimu, zachovalý středově­ký hrad Wartburg a Lutherův památník v Eisenachu, go­tiku v nečistší podobě na kolínské katedrále, renesanci v Brémách (radnice a náměstí se sochou Rolanda sym­bolizující svobodu a volný obchod), rokoko v brůhlském zámku Augustusburg a přilehlých zahradách, strohý bau-haus v Desavě, kde můžete přespat v ubytovně studentů tohoto stylu (a navštívit další UNESCO památku – zámek a zahrady ve Wórlitzu). Styl vznikl v roce 1919 ve Výmaru, kde dosud stojí umělecké školy tohoto směru a kde o sto let dříve psal a nakonec skonal J. W. Goethe. STO NEJLEPŠÍCH PAMÁTEK a atrakcí předkládá aplika­ce TOP 100 pro všechny smartphony (ke stažení na www. germany.travel). Žebříček vznikl z hodnocení 15 000 tu­ristů a profesionálů a zvítězil v něm pohádkový zámek Neuschwanstein, zábavní Europa-Park, kolínská katedrála a v hlavním městě pak Braniborská brána a Berlínská zeď.NĚMECKÁ PAMÁTKA

ZA UMĚNIM A KULTUROU

Slavné literární a hudební minulost Německa je známá díky povinné školní docházce, oživit vzpomínky může­te při cestě po stopách autorů povinné četby, V Kolíně nad Rýnem se narodil nositel Nobelovy ceny za literaturu a dlouhodobý předseda Mezinárodního PEN klubu Hein­rich Bóll. Další nositel Thomas Mann pochází z Lůbecku, avšak žil v Mnichově. Naopak do Lůbecku se přistěho­val nobelista Gůnther Grass a navštívit tam můžete jeho dům. Obdivovatelé Goetha projedou celé Německo. Ve Frankfurtu nad Mohanem stojí jeho rodný dům, studia ale strávil v Lipsku, kde si kromě centra a etnografického muzea prohlédněte i památník Bitvy národů vedle roz­sáhlého hřbitovního parku. Putování skončí ve Výmaru, kde Goethe žil od roku 1775 a tvořil spolu s Friedrichem Schillerem. Občerstvěte se v restauraci Auerbachs Keller (Grimmaische Strasse 2 – 4), který Goetha inspiroval k na­psání Fausta. A navštivte Radebeul, kde se hrají divadelní hry pod širým nebem dle děl Karla Maye. TIŠŠÍ ZÁBAVU SI UŽIJETE na výstavách. Muzejní ostrov v Berlíně se svou architekturou sbírkami exponá­tů starých 6 000 let dostal na seznam UNESCO (vstup zdarma ve čtvrtek od 18 hodin), zajímavé jsou však i ma­linká oblastní muzea (vstup zdarma zpravidla v neděli).německá kultúra

Celkem byste jich napočítali na 4 000. Zwinger hostí jednu z nejrozsáhlejších sbírek středověkých a novo­věkých maleb, porcelánu, zbraní a matematických pří­strojů. Slavná obrazárna se dočkala kompletní digitali­zace a v programu Second Life v ní můžete procházet aniž byste se hnuli z obýváku. Fresky, bohatě zdobený dobový interiér včetně impozantního schodiště a sálů spatříte i v sídelním paláci biskupa ve Wůrzburgu. Pc prohlídce barokní rezidence si zajděte na oběd do nej-starší pizzerie v Německu – Bier und Speisewirtscha“: Capri. Funguje od 24. března roku 1952. Do historie se propadnete v muzeu v Unteruhldingen u jezera Co<~-stance a Bad Buchau u Federsee, jež ukazují půvoc příbytky na kůlech starých 7-4 500 let.